Random Record Pick: Music of the Ozarks #vinyl #folk #folkmusic #ozarks #nationalgeographic #instavinyl #vinylgram #nowspinning #vinyligclub #recordcollection #vinyljunkie

Random Record Pick: Music of the Ozarks #vinyl #folk #folkmusic #ozarks #nationalgeographic #instavinyl #vinylgram #nowspinning #vinyligclub #recordcollection #vinyljunkie
For more photos, connect to @afrancisb on Instagram.